Les Argonautes worden in een van de zeldzame Belgische open creatie ruimtes vergast: de Roseraie.

Dankzij haar geschikte infrastruktuur en gerichte beschikbaarheid…vele ruimten-ook openlucht, tijdige technische en menselijke steun maakt zij het mogelijk om kernprojekten van artistieke compagnie aan het daglicht te brengen.

Zonder haar bestaan zou onze compagnie niet functioneren…laat ons hiermee bedoelen hoe dankbaar wij hen zijn.